Trollasten, St. Köpinge

Trollasten, St. Köpinge

According to local folklore, mysterious lights are seen burning beneath the stones on Christmas eve and lone wanderers avoid passing by at night, because the ancient megalith is notorious for the ghosts that haunt it.

Enligt allmogens berättelse brinner varje julafton ljus mellan stenarna, och nattetid huserar spöken därstädes, varför fornlämningen är särdeles illa beryktad, och varje ensam vandrare undviker att nattetid passera där förbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *