Björketorp Runestone

Björketorp runestone

The Björketorp runestone, is one of the world’s tallest runestones measuring 4.2 metres in height and it´s guarded by two uninscribed stones.
hAidz runo ronu fAlAhAk hAiderA ginArunAz : ArAgeu hAerAmAlAusz utiAz : welAdAude sAz þAt bArutz : uþArAbA sbA
The secret of mighty runes I hid here, powerful runes. The one who breaks this memorial will be constantly tormented by anguish. Perfidious death shall meet him. Perdition I prophesize“.
Mäktiga runors hemlighet dolde jag här, kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke skall ständigt plågas av arghet. Svekfull död ska träffa honom. Fördärv spår jag”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *